Aineühendus Sektsioonid Postiloend (list) Juhataja Töökoht Kontakt

Humanitaarained

eesti keel ja kirjandus

est.kool@polvamaa.ee

Merle Pintson

Põlva G

525 2886
merle.pintson@pg.edu.ee

kooliraamatukogu rmt.kool@polvamaa.ee Anne Ojaste Põlva Kool anne.ojaste@polvakool.ee
ajalugu aja.kool@polvamaa.ee Jaana Aedmäe Põlva Kool jaana.aedmae@polvakool.ee

Reaalained

matemaatika, majandusõpetus, informaatika

matem.kool@polvamaa.ee

 

Malle Mägi

Marika Veiko

Vastse-Kuuste Kool

Põlva G

514 4630
mallemagi@gmail.com

525 1767
marika.veiko@pg.edu.ee

Loodusained

 keemia, bioloogia, inimeseõpetus, geograafia ja füüsika

kbgf.kool@polvamaa.ee

Iive Kõima

Põlva Kool

5564 7445 
iive.koima@polvakool.ee

Algõpetus klassiõpetaja alg.kool@polvamaa.ee -  


 

Võõrkeeled

inglise keel

 

isv.kool@polvamaa.ee

 

Merike Luts

Kanepi G

520 6690
merikel@kanepig.edu.ee

saksa keel

Rael Anijalg

Põlva Kool

527 5072 
rael.anijalg@polvakool.ee

vene keel

Anne-Liis Tamm

Põlva Kool


anne-liis.tamm@polvakool.ee

Oskusained

kunst tk.kool@polvamaa.ee

Ele Kõiv

Kanepi G

ele.koiv@gmail.com

käsitöö- ja kodundus

Merje Ootsing

Põlva Kool

merjeootsing@gmail.com
töö- ja tehnoloogiaõpetus

-

 

 

kehaline kasvatus

keh.kool@polvamaa.ee

Maret Puna

Põlva Kool

526 2541 
maretpuna@gmail.com

muusika

mus.kool@polvamaa.ee

Eda Heinaste

Põlva Kool

eda.heinaste@polvakool.ee

Haridusjuhid

huvijuhtimine

huv.kool@polvamaa.ee

Marika Ääremaa

Räpina ÜG

5596 1714 marika.aaremaa@rapina.ee

koolijuht ja õppealajuht

dir.kool@polvamaa.ee

 

Ahja Kool

799 3960
 

Alusharidus

lasteaiaõpetaja  

Heldin Punga

Põlva Lepatriinu 

5343 1029
heldin.punga@gmail.com

lasteaiajuht ja õppealajuhataja

 juh.kool@polvamaa.ee

Kaire Hääl

Lasteaed Pihlapuu

797 6271 / 5819 0694

direktor@pihlapuu.ee

HEV tugi

eripedagoog, sh logopeed ja sotsiaalpedagoog;
koolipsühholoog;
HEV koordinaator

hev.kool@polvamaa.ee Sandra Kripson Mooste Mõisakool 5912 8647
kripson.sandra@gmail.com

 

Üleriigilised aineühendused