www.eas.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on peamine riigilt ettevõtlusega alustamist planeerivale ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale suunatud info-, teabe- ja suhtluskeskkond internetis.

www.tradewithestonia.com

Pakub avaliku sektori teenust Eesti ettevõtetele, mille eesmärk on tõsta eksporditeadlikkust, arendada ettevõtete vahelist koostööd ekspordi edendamisel ning luua uusi ekspordisuhteid.

www.kredex.ee

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx on loodud eesmärgiga parandada ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandada ekspordiga seotud krediidiriske, võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu ja arendada energiasäästlikku mõtteviisi.

www.adapter.ee

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

Riigi Tugiteenuste keskuse NUTIKAS toetusmeede