PÕLVAMAA MAINEKUJUNDUSKAVA 2016-2020

Põlvamaa mainekujunduskava on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu mainekomisjoni eestvedamisel koostatud arengudokument, millega soovitakse senisest süsteemsemalt suunata maakondlikku mainekujundust.

Põlvamaa mainekujunduskava põhieesmärk on piiratud ressursse maksimaalselt ära kasutades hoida Põlvamaa head mainet ning tutvustada Põlvamaad kui hea elukeskkonnaga rohelist maakonda.

Kavas esitatud tegevuste elluviimist koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega. 

Põlvamaa mainekujunduskava on dokument, milles esitatud tegevused saavad teostuda ja nii väiksemad kui suuremad eesmärgid täituda juhul kui maakondlikul tasandil tehakse tihedat koostööd. Seepärast on käesoleva dokumendi realiseerumisel olulisteks partneriteks Põlvamaa omavalitsused, maakondlikud arendusorganisatsioonid - Põlvamaa Arenduskeskus, Leader tegevusgrupid, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Põlva talitus, siinsed ettevõtjad, vabaühendused, kuid samuti maakonnavälised partnerorganisatsioonid (nt turismiinfokeskused jt).

Põlvamaa mainekujunduskava avalikustamisperiood oli 6.-20. oktoober 2015. 17. detsember 2015 võttis Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek ühehäälselt vastu Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020.


DOKUMENDID:
Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020
POLi arenduskomisjoni ja mainekomisjoni ühiskoosoleku protokoll (15.12.15)


Lisainfo:
Leevi Lillemäe
Avalike suhete spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5887 6870
E-post: leevi.lillemae@polvamaa.ee