Põlvamaa uue arengustrateegia 2035+ koostamisega tehti algust 2. mail 2018, mil Krootusel viidi läbi esimene mõttekohvik (vt ka päevakava), millest võtsid osa hariduse, kultuuri, tervisedenduse, spordi valdkonna spetsialistid, vallavalitsuste ja -volikogude liikmed, ettevõtjad ja riigiasutuste esindajaid. Kuues teemalaudkonnas arutleti selle üle, mis võiks olla Põlvamaa strateegilised eesmärgid ning mis on seni olnud suurimad takistused Põlvamaa arengus. 

Ettekanded:

Krootuse mõttekohviku järgselt jätkus arengustrateegiasse sisendi andmine erinevates teemarühmades (vt vasakmenüüst teemarühmad). 

Avalikustamine

Volikogudesse suunamine

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kiitis strateegiadokumendi heaks ja suunas kohalike omavalitsuste volikogudesse üldkoosoleku otsusega nr 59 (05.12.2018).

Strateegia tegevuskava eelnõu kiideti heaks ja suunati kohalike omavalitsuste volikogudesse üldkoosoleku otsusega nr 10 (01.04.2019).

Strateegia tegevuskava uuendamise eelnõu kiideti heaks ja suunati kohalike omavalitsute volikogudesse heakskiitmiseks 09.03.2020 üldkoosoleku otsusega nr 13.

Volikogudes vastu võtmine

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kinnitamise määrused

Kanepi Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 1-2/49 
Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 1-2/63 
Räpina Vallavolikogu 19.12.2018 määrus nr 38 

Tegevuskava 2019-2023 kinnitamise otsused

Kanepi Vallavolikogu 17.04.2019 otsus nr 1-3/18
Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsus nr 1-3/27
Räpina Vallavolikogu 24.04.2019 otsus nr 1-3/22

Tegevuskava 2020-2023 kinnitamise otsused

Kanepi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 1-3/5
Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsus nr 1-3/9
Räpina Vallavolikogu 22.04.2020 otsus nr 1-3/10

Protokollid

Kanepi Vallavolikogu 18.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/11
Põlva Valla Arengukomisjoni 18.12.2018 koosoleku protokoll nr 10-2018
Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/14
Räpina Vallavolikogu Eelarve- ja arengukomisjoni 13.12.2018 koosoleku protokoll nr 1-5/47
Räpina Vallavolikogu 19.12.2018 istungi protokoll nr 1-1/11
K
anepi Vallavolikogu 17.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4
Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 istungi protokoll nr 1-1/4
P
äpina Vallavolikogu 24.04.2019 istungi protokoll 1-1/4
Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 elektroonilise istungi protokoll nr 1-1/3
Räpina Vallavolikogu 22.04.2020 elektroonilise istungi protokoll nr 1-1/4