Põlvas on Riigi Kinnisvara AS omandis ja riigiasutuste kasutuses Kesk tn 20 asuv endine maavalitsuse hoone, kus pärast maavalitsuse lepingu lõpetamist jäi vakantsus suuremaks kui 40%.

Riigimajas asuvad järgnevate asutuste esindused:  Maksu- ja Tolliamet, Põlvamaa Arenduskeskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Partnerluskogu, Põlva Maakonna Spordiliit, Maaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Põlva talitus, Kagu Ühistranspordi keskus, Tööinspektsioon, Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri sihtkapital.

Riigimajja on planeeritud kolida PRIA, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusameti ja Veterinaarkeskuse Põlva büroode töötajad.