PÕLVAMAA TUNNUSLAUSE JA –LOGO „PÕLVAMAA – ROHELISEM ELU"

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu otsusega nr 25 (26.10.16) on kinnitatud Põlvamaa tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu" kasutamise hea tava koos lisadega. Varasemalt on maakonna tunnuslause ja -logo kasutus olnud reguleerimata.

Juhime tähelepanu, et hea tava koostamise ja logo stiiliraamatu uuendamise tulemusena on varasemaga võrreldes logo veidi muutunud - peamiselt selle tekstilise osa paigutus ja kirjastiil. 
 

KASUTAMISE HEA TAVA

Lisa 1. Kasutusloa taotlus
Lisa 2. „Põlvamaa – Rohelisem elu" logo stiiliraamat

Logo kasutamise tingimused ja õigused trükistes ja veebis määratlevad heas tavas ja stiiliraamatus toodud juhised. Logo kasutamisel esemetel, teenuste puhul või muul juhul tuleb taotleda kasutusluba. Taotlus esitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroosse kirjalikult aadressil Kesk 20, Põlva või e-postil polvamaa@polvamaa.ee

Enne sobiva logofaili valimist ja kasutamist tutvu kindlasti stiiliraamatu juhistega!

Logo trükifailid:

Rohelisem elu_vertikaalne_CMYK (pdf)
Rohelisem elu_vertikaalne_CMYK (png)
Rohelisem elu_horisontaalne_alla 15mm_CMYK (pdf)
Rohelisem elu_horisontaalne_alla 15mm_CMYK (png)

Logo veebifailid:

Rohelisem elu_vertikaalne_RGB (png)
Rohelisem elu_horisontaalne_alla 15mm_RGB (png)

„Põlvamaa – Rohelisem elu" logo erivorme (nt inglise ja/või vene keelse tekstiga logo, valge tekstiga logo, logo must-valge trükise jaoks jne) ja/või täiendavat infot küsi Põlvamaa Omavalitsuste Liidust.