ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS

Tulenevalt asjaolust, et maavalitsuste tegevus lõppes 01.01.2018, täidab maavalitsuste ühistranspordialaseid ülesandeid Maanteeamet. Põlva ja Võrumaa omavalitsused on üheskoos loonud MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse, mille Maanteeamet on volitanud korraldama avalikku liinivedu Põlva- ja Võru maakonnas.

Kagu ÜTK hallatavate lepingute aastane töömaht on üle 4 miljoni liinikilomeetri. Maakonnaliinidel teenindatakse aastas ligi 1,9 miljonit reisijat.

Põlva maakonna bussiliine  teenindab AS GoBus. Infot Põlva maakonnaliinide kohta saab AS GO Busi ööpäevaringselt infotelefonilt 12 012.

Infot kõigi Eesti siseste ühistranspordiliikide sõiduplaanide (bussi-, rongi-, lennuliinide ja ka praamiühenduste) kohta saab riiklikust ühistranspordiregitrist ÜTRIS aadressil: www.peatus.ee.

Põlvamaa avalikud liinid: http://peatus.ee/#region;polva